E-BÜLTEN KAYIT

Üyelik & Üyelik Koşulları

Geri Dön
uyelik

ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe Üye Olmak İçin Genel Koşullar:
a) Medeni haklara sahip olmak,
b) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
c) Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
d) Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
e) T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmak,
f) Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

KAGİDER'E ÜYELİK

Üyelik

  • Üyelik


KAGİDER'e üyelikle ilgili detaylı bilgi için ofis@kagider.org adresinden iletişime geçilebilir.