E-BÜLTEN KAYIT

Vizyon - Misyon

Geri Dön
Vizyonumuz
Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak
tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmak.

Misyonumuz
Kadın girişimciliğini geliştirmek;
ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek.