E-BÜLTEN KAYIT

Üyelik Türleri & Üyelik Koşulları

Geri Dön
uyelik

ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe Üye Olmak İçin Genel Koşullar:
a) Medeni haklara sahip olmak,
b) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
c) Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
d) Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
e) T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmak,
f) Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

KAGİDER ÜYELİK TÜRLERİ

Üyelik

  • Üyelik

Üyelik Başvurusu için Gerekli Evraklar

- Şirket kuruluşunu belirten (ortaklığınızı gösteren) ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
- Vergi levhası fotokopisi,
- İşyeri SSK sigorta bildirgesi (Çalışan kişi sayısını gösteren)
- Faaliyet Belgesi
- 2 Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- İkametgâh

KAGİDER'e üyelikle ilgili detaylı bilgi için ofis@kagider.org adresinden iletişime geçilebilir.